ERASMUS+ projekt MERIM LOKALNO, VPLIVAM GLOBALNO

V okviru programov Ekošola in GLOBE je bila SŠ Domžale kot ena izmed desetih šol v Sloveniji izbrana za projekt  E+ Merim lokalno vplivam globalno.

📌 Časovnica projekta: 1. december 2022 – 1. junij 2024
📌 Sodelujoči: program Ekošola Slovenija (10 šol), OŠ Josipa Pupačića Omiš, OŠ Šime Budinića Zadar
📌 Mobilnosti: vsaka po 3 dni aktivnosti

Obveznosti sodelujočih:

  • izvajanje aktivnosti skozi celo šolsko leto na svoji šoli (vpisovanje meritev v bazo podatkov, objava fotografij, posnetkov v pripravljeni skupni mapi)
  • sodelovanje na mobilnostih (učenci/dijaki sodelujejo pri praktičnih delavnicah, snemajo izvajanje meritev – posnetke se bo naložilo na GLOBE YT kanal)
  • marec 2024 (zoom srečanje) – predstavitev primera dobre prakse (predstavijo učenci/dijaki, lahko tudi mentorji – en primer ali primer izvajanja/sodelovanja v kateri od GLOBE kampanj)
  • april/maj 2024 – GLOBE igre v Sloveniji – vsaka od sodelujočih šol predstavi svojo raziskovalno nalogo, sodelovanje pri različnih GLOBE igrah (orientacijski tek, meritve) – raziskovalne naloge je potrebno oddati + pripraviti predstavitev za ostale udeležence (v obliki ppt predstavitve, plakata, preko posnetkov …)

 

(Visited 142 times, 1 visits today)
Dostopnost