Na Srednji šoli Domžale smo se v šolskem letu 2021/2022 vključili v projekt GLOBE in v marcu 2022 sprejeli izziv Water Bodies Challenge 2022 (v organizaciji Europe and Eurasia Globe). Izziv se je začel 22. marca 2022 (Svetovni dan voda) in se zaključil 20. maja 2022.

Izziv smo opravili v treh skupinah:

  • S prvo skupino dijakov smo raziskovali kroženje vode v naravi in izdelali plakat, ki smo ga razstavili 22. aprila, na Svetovni dan Zemlje. Odkljukali smo “sebek z vodnim telesom” in vzorcu rečne vode izmerili temperaturo in pH.
  • Z drugo skupino dijakov smo za raziskovanje vode uporabili nekatere GLOBE protokole za hidrosfero. Izbrali smo vodno telo (reka Kamniška Bistrica), preučili izbrane protokole za analizo hidrosfere (temperatura, prevodnost, pH), določili mesto meritve ter mapirali površino okrog izbranega vodnega telesa (aplikacija GLOBE Observer), tedensko merili temperaturo in pH rečne vode ter rezultate meritev vnašali v spletno bazo podatkov (GLOBE Science Data Entry).
  • S tretjo skupino smo povezali pouk kemije in dva projekta, ki potekata na šoli (GLOBE in Erasmus+ Kratki filmi za šolo in Evropo). Dijaki so posneli kratke videe o izbranem vodnem telesu in jih med drugim predstavili pri pouku kemije.

8. junija 2022 je (na daljavo) potekal Water Bodies Show, kjer so bili predstavljeni izdelki 37-ih sodelujočih šol iz sedmih držav (Hrvaške, Češke, Gruzije, Izraela, Italije, Malte in Slovenije). Organizatorji so izbrali nekaj naših fotografij, predvajali enega od kratkih filmov in predstavili padlet, na katerem so zbrani rezultati našega dela. V kratkem pričakujemo tudi certifikat in značko o opravljenem izzivu.

Če sem pravilno zasledila, so bili predstavljeni izdelki še ene slovenske šole. Menim, da bi se nas lahko v podobne dejavnosti vključilo še več, zato bi s predstavitvijo naše dobre prakse k sodelovanju in tudi medsebojnemu povezovanju lahko vzpodbudila še ostale šole oziroma kolege.